NASZA ANALIZA. Sprawne sądy to fundament gospodarki. Na marginesie dziwnej restrukturyzacji spółki HAWE

NASZA ANALIZA. Sprawne sądy to fundament gospodarki. Na marginesie dziwnej restrukturyzacji spółki HAWE

Sprowadzanie prób zreformowania polskiego sądownictwa, przez jego przeciwników, jedynie do teatru politycznej przepychanki jest celowo popełnianym fałszerstwem. Sprawne i odpolitycznione sądy mają bowiem fundamentalne znaczenie przede wszystkim dla rozwoju gospodarczego Polski. Widać to wyraźnie choćby na przeciągającej się restruk...
read more