Rozwiązanie umowy o przeprowadzenie i przygotowanie oferty akcji oraz przygotowanie prospektu emisyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
        Raport bieżący nr 22 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-05-08                
  Skrócona nazwa emitenta              
  CFI HOLDING S.A.  
  Temat                    
  Rozwiązanie umowy o przeprowadzenie i przygotowanie oferty akcji oraz przygotowanie prospektu emisyjnego  
  Podstawa prawna              
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  
  Treść raportu:                  
  Zarząd CFI Holding S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 maja 2017 roku powziął wiadomość, że do siedziby Emitenta w dniu 5 maja 2017 roku wpłynęło oświadczenie HTF Brokers Dom Maklerski S.A. w sprawie wypowiedzenia zawartej z Emitentem w dniu 11 czerwca 2013 roku umowy o przygotowanie i przeprowadzenie oferty akcji oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia,

Przyczyną złożenia powyższego oświadczenia przez HTF Brokres Dom Maklerski S.A., jest cofnięcie temu podmiotowi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2017 roku, zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

W załączeniu oświadczenie HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  Oswiadczenie_HFT_Brokers_DM_S.A..pdf Oświadczenie HFT Brokers DM S.A
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-05-08 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarządu

Źródło: PAP

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,352490

Dodaj komentarz