Przygotowania akcjonariuszy do Walnego Zgromadzenia Hawe S.A.

Przygotowania akcjonariuszy do Walnego Zgromadzenia Hawe S.A.

Zbliża się oczekiwane przez nas Walne Zgromadzenie Hawe S.A., zaplanowane na 30.06.2017, dlatego powinniśmy zacząć przygotowania. Każdy z nas będzie musiał zarejestrować swój udział w Walnym Zgromadzeniu. Dokonuje się tego w biurze maklerskim. Można telefonicznie, a często również z poziomu rachunku...
read more
NASZA ANALIZA. Sprawne sądy to fundament gospodarki. Na marginesie dziwnej restrukturyzacji spółki HAWE

NASZA ANALIZA. Sprawne sądy to fundament gospodarki. Na marginesie dziwnej restrukturyzacji spółki HAWE

Sprowadzanie prób zreformowania polskiego sądownictwa, przez jego przeciwników, jedynie do teatru politycznej przepychanki jest celowo popełnianym fałszerstwem. Sprawne i odpolitycznione sądy mają bowiem fundamentalne znaczenie przede wszystkim dla ro...
read more
Huawei coraz bliżej strategicznej współpracy z HAWE Telekom

Huawei coraz bliżej strategicznej współpracy z HAWE Telekom

Dobra sytuacja na rynku telekomunikacyjnym i współpraca technologiczna z Huawei pozwolą HAWE Telekom zwiększyć przychody i zaspokoić wierzycieli. Operatorzy komórkowi przechodzą na mobilne sieci nowej generacji 5G, rozwijają się też usługi machi...
read more
Termin rozprawy w sprawie o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-8/2017)

Termin rozprawy w sprawie o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-8/2017)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         Raport bieżący nr 8 / 2017         Data sporządzenia: 2017-05-10                     Skrócona nazwa emitenta              ...
read more
Rozwiązanie umowy o przeprowadzenie i przygotowanie oferty akcji oraz przygotowanie prospektu emisyjnego

Rozwiązanie umowy o przeprowadzenie i przygotowanie oferty akcji oraz przygotowanie prospektu emisyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           Raport bieżący nr 22 / 2017         Data sporządzenia: 2017-05-08                   Skrócona nazwa emitenta              ...
read more
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB-W: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Data: 2017-05-08 Firma: MEDIATEL SA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (EN...
read more
Przedstawiciel UKNF: Od 6 maja znacznie większe kary administracyjne za niedopełnienie obowiązków spółek

Przedstawiciel UKNF: Od 6 maja znacznie większe kary administracyjne za niedopełnienie obowiązków spółek

Od soboty znacznie wzrastają kary administracyjne za niewłaściwe wykonywanie obowiązków ciążących na emitentach giełdowych – wynika z nowelizacji ustaw finansowych, które tego dnia wchodzą w życie, a które ostatecznie dostosowują polskie pr...
read more
Powołanie zarządcy przymusowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-7/2017)

Powołanie zarządcy przymusowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-7/2017)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         Raport bieżący nr 7 / 2017         Data sporządzenia: 2017-05-05                     Skrócona nazwa emitenta              ...
read more