Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.05.2017r. wraz z projektami uchwał w związku z obroną Grupy Kapitałowej HAWE przed próbą wrogiego przejęcia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
        Raport bieżący nr 12 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-04-29                
  Skrócona nazwa emitenta              
  MEDIATEL  
  Temat                    
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.05.2017r. wraz z projektami uchwał w związku z obroną Grupy Kapitałowej HAWE przed próbą wrogiego przejęcia.  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd MEDIATEL S.A. _Spółka_ informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2017 roku na godz. 10:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Francesca Nulla 2.
W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  Ogloszenie_NWZ_25_05_2017.pdf Ogłoszenie NWZ  
  uchwaly_NWZA_Mediatel_25_05_2017.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem  
  Wzor_pelnomocnictwa.pdf Wzór pełnomcnictwa  
  Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Źródło: PAP

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,351978

Dodaj komentarz