Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.05.2017r. wraz z projektami uchwał w związku z obroną Grupy Kapitałowej HAWE przed próbą wrogiego przejęcia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.05.2017r. wraz z projektami uchwał w związku z obroną Grupy Kapitałowej HAWE przed próbą wrogiego przejęcia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           Raport bieżący nr 12 / 2017         Data sporządzenia: 2017-04-29                   Skrócona nazwa emitenta              ...
read more