Akcjonariusze mniejszościowi Hawe są przeciwni emisji akcji Mediatela

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) – Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych Hawe S.A., posiadający 9,15% akcji tej spółki, są przeciwni planowanej przez Mediatel – spółkę zależną Hawe – emisji akcji, która ma umożliwić – zdaniem Mediatela – obronę przed próbą wrogiego przejęcia Hawe, podali akcjonariusze w swoim oświadczeniu.

„Akcjonariusze spółki Hawe S.A. zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych HAWE S.A. posiadający 9,15% akcji tej spółki, są głęboko zaniepokojeni działaniami zarządu spółki Mediatel S.A., co do treści komunikatu ogłoszonego w dniu 12 kwietnia 2017r. o zwołaniu na dzień 08.05.2017r. NWZA Mediatel S.A. i podjęciu uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, co umożliwić ma zdaniem Mediatela obronę przez próbą wrogiego przejęcia Hawe, jak poinformował Mediatel” – czytamy w oświadczeniu.

„Chcielibyśmy podkreślić, że jako największy akcjonariusz spółki Hawe S.A, a co za tym idzie spółki zależnej Mediatel, jesteśmy przeciwni planowanej emisji akcji w spółce Mediatel we wskazanym terminie, na zasadach i trybie określonym przez zarząd spółki Mediatel. Oświadczamy, że chcemy decydować o losach tej spółki przy współudziale wierzycieli, w tym największego ARP. Należy przypomnieć, że w kasach sądów zostały zdeponowane znaczne środki pieniężne ponad 100 mln zł. Również z informacji przekazanych nam przez prezesa P. Paluchowskiego w spółkach zależnych Hawe S.A. znajdują się znaczne środki pieniężne, których – jak twierdzi prezes – ‚nie można ruszyć'” – czytamy dalej.

Wcześniej w kwietniu Mediatel podał, że zwołał na 8 maja nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma zdecydować o emisji akcji serii C i D celem obrony przed próbą wrogiego przejęcia, do którego – w ocenie zarządu Mediatela – mogą prowadzić działania realizowanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).

ARP podała wówczas, że negatywnie ocenia zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatela i proponowany w nim przez zarząd porządek obrad. Ponadto Agencja napisała w swoim oświadczeniu, że wszystkie zarzuty zawarte w raporcie giełdowym Mediatela są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd uczestników rynku, naruszają one również przepisy dotyczące publikacji informacji poufnych. W związku z tym ARP skierowała sprawę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

„Do czasu kiedy nie zostaną opublikowane raporty spółki Hawe S.A. jednostkowe i skonsolidowane nigdy nie będzie wiadomo, jaki dana spółka posiada majątek, zobowiązania, ile pożyczyła, komu i na jakich zasadach, komu sprzedała za ile, a przede wszystkim czy w obecnej sytuacji zasadne jest podwyższenie kapitału w drodze emisji prywatnej kierowanej do wskazanej przez zarząd spółki. Akcjonariuszy zrzeszonych w Porozumieniu dziwi fakt, braku wyceny majątku spółki Mediatel S.A. przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Istnieje zagrożenie, że z chwilą podniesienia kapitału wszystkie aktywa i pasywa w tym od spółek zależnych ulegną ‚zatarciu i rozproszeniu'” – czytamy dalej w dzisiejszym oświadczeniu.

Hawe S.A. posiada 99,69% akcji Mediatela i 130 449 073 głosów na WZ.

„Zwołanie NWZ w dniu 08 maja 2017r. przed planowanym na dzień 30 czerwca 2017r. WZ spółki Hawe S.A., uniemożliwia nam współdecydowanie o losach tej spółki” – podkreślili akcjonariusze mniejszościowi Hawe.

Prezesem zarządu obu spółek tj. zarówno Hawe S.A., jak i spółki zależnej Mediatel S.A. jest Paweł Paluchowski.

„Zarząd nie wskazał, jaka to obecna sytuacja uniemożliwia przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru. Pozbawienie największego akcjonariusza Hawe S.A. prawa poboru w emisji publicznej spowoduje tzw. rozwodnienie kapitału, czyli procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowego akcjonariusza w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. Korzystając z prawa poboru, Hawe S.A. miałaby możliwość zachowania dotychczasowego ‚stanu posiadania’ akcji w spółce akcyjnej” – wskazano także w oświadczeniu.

Akcjonariusze przypomnieli, że zarząd Mediatela zapewnia, iż jego intencją jest obrona przed wrogim przejęciem do którego – w ocenie zarządu spółki – mogą prowadzić działania realizowane przez ARP, która jest głównym wierzycielem Hawe Telekom.

„Jesteśmy przekonani że plany zarządu dotyczące emisji prywatnej, skierowanej do wyznaczonych adresatów a także zasłanianie się obroną przed wrogim przejęciem, to nic innego jak próba wyprowadzenia cennych aktywów Mediatel S.A. oraz pozbawianie Hawe S.A. kontroli nad spółką Mediatel. Pragniemy wyjaśnić, że podobne działania miały już miejsce w przeszłości ze strony prezesa Paluchowskiego, a dotyczyły sprzedaży za śmiesznie niskie kwoty większości udziałów w spółkach zależnych Hawe S.A. tj. Hawe Budownictwo oraz ORSS, w wyniku czego Hawe S.A. utraciła kontrolę nad tymi spółkami” – napisano w oświadczeniu.

Jeżeli istnieje wola i chęć objęcia emisji przez wierzycieli, to emisja ta powinna zostać skierowana do tych podmiotów z zachowaniem warunku, że w każdym przypadku większość akcji spółki Mediatel będzie w rękach Hawe, podsumowali akcjonariusze mniejszościowi Hawe.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe.


Źródło: (ISBnews)

https://stooq.pl/n/?f=1174630&c=1&p=0

http://finanse.wp.pl/martykul.html?wid=18759068&kat=1040357&ticaid=1190a4

 

Dodaj komentarz