Opóźnienie publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta

Opóźnienie publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         Raport bieżący nr 11 / 2017         Data sporządzenia: 2017-04-26                     Skrócona nazwa emitenta              ...
read more
Akcjonariusze mniejszościowi Hawe są przeciwni emisji akcji Mediatela

Akcjonariusze mniejszościowi Hawe są przeciwni emisji akcji Mediatela

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) – Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych Hawe S.A., posiadający 9,15% akcji tej spółki, są przeciwni planowanej przez Mediatel – spółkę zależną Hawe – emisj...
read more
Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy

Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         Raport bieżący nr 10 / 2017         Data sporządzenia: 2017-04-26                     Skrócona nazwa emitenta              ...
read more