Zarząd Hawe Telekom będzie bronił PMR Restrukturyzacje i znów oskarża ARP

Zarząd Mediatela poinformował, że Hawe Telekom, spółka w restrukturyzacji wniosła zarzuty przeciwko uchwale Rady Wierzycieli odwołującej z pełnienia funkcji zarządcy spółki PMR Restrukturyzacje.

Zarząd Hawe Telekom nie zgadza się z decyzją Rady Wierzycieli i poczytuje ją jako kolejny krok Agencji Rozwoju Przemysłu , który może doprowadzić do dokonania próby wrogiego przejęcia spółki

W ocenie Zarządu Hawe Telkom, uchwała została powzięta z rażącym naruszeniem Prawa restrukturyzacyjnego, gdyż Rada Wierzycieli nie ma kompetencji do odwoływania i powoływania Zarządcy, a taką kompetencję ma jedynie sąd.

Według zarządu Hawe Telekom, brak jest jakichkolwiek powodów, które uzasadniałyby odwołanie dotychczasowego zarządcy, ponieważ spółka wraz z PMR Restrukturyzacje skutecznie realizowała plan restrukturyzacyjny i poprawiła kondycję finansową.

Zarząd Hawe telkom przekonuje, że jego działania oraz dotychczasowego zarządcy są pozytywnie oceniane przez pozostałych wierzycieli spółki, obligatariuszy, pracowników oraz kontrahentów.

Hawe Telkom zaruzca teże ARP działania sprzeczne z celem postępowania restrukturyzacyjnego. Wedlug ząrząd sanowanej spółki ARP nie bierze pod uwagę pozytywnych działań podjętych przez dotychczasowego zarządcę i sam zarząd.

Zdaniem zarządu Hawe Telkom działania pełnomocnika ARP są sprzeczne z założeniami prawa restrukturyzacyjnego jak również potwierdzają negatywne i wrogie działania ARP wobec spółki.

W ocenie Zarządu powzięcie uchwały w sprawie zmiany zarządcy jest retorsją pełnomocnika ARP na złożony przez spólkę wniosek w przedmiocie odwołania pełnomocnika ARP z funkcji przewodniczącego Rady Wierzycieli, z uwagi na niestosowanie się do wymogów stawianych mu przez przepisy prawa restrukturyzacyjnego oraz nieprzestrzeganie regulaminu Rady Wierzycieli.

Według Hawe Telkom pełnomocnik ARP dąży do sprzedaży przedsiębiorstwa spółki za rażąco niską kwotę 120 mln złotych. W konsekwencji takiej sprzedaży, w spółce nie pozostaną żadne aktywa ani środki pieniężne, co doprowadzi do likwidacji spółki, a w dalszej kolejności całej Grupy Kapitałowej Hawe.


Źródło:

Telko.in

http://www.telko.in/zarzad-hawe-telekom-bedzie-bronil-pmr-restrukturyzacji-i-znow-oskarza-arp

autor: Marek Jaślan

Dodaj komentarz