MEDIATEL: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.05.2017r. wraz z projektami uchwał w związku z obroną Grupy Kapitałowej HAWE przed próbą wrogiego przejęcia

MEDIATEL: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.05.2017r. wraz z projektami uchwał w związku z obroną Grupy Kapitałowej HAWE przed próbą wrogiego przejęcia

Raport bieżący   Data sporządzenia 2017-04-11 Raport bieżący nr 7/2017 Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta Podstawa prawna Podstawa prawna Załączniki: 04_11_uchwaly_nwza_mediatel.pdf (784.75 KB) 04_11_wzor_pelnomocnictwa.pdf (47.95 KB) 04_11_ogloszenie_nwza_mediatel.pdf (465.69 KB) 04_11formularz_do_glosowania_przez_pelnomo...
read more
MEDIATEL: Podjęcie decyzji przez Zarząd o odpisie wartości udziałów Hawe Telekom Sp z o.o. w restrukturyzacji

MEDIATEL: Podjęcie decyzji przez Zarząd o odpisie wartości udziałów Hawe Telekom Sp z o.o. w restrukturyzacji

Raport bieżący   Data sporządzenia 2017-04-11 Raport bieżący nr 6/2017 Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta Podstawa prawna Podstawa prawna   Treść raportu   Zarząd Mediatel S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 kwie...
read more