Rada Wierzycieli Hawe Telekom nie chce już PMR Restrukturyzacje

Rada Wierzycieli Hawe Telekom, spółki w restrukturyzacji z grupy Hawe,  jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie zarządcy tej spółki. W miejsce PMR Restrukturyzacje Rada Wierzycieli wskazała doradcę restrukturyzacyjnego Wiesława Ostrowskiego.

Decyzja Rady Wierzycieli związana jest z brakiem efektywności prowadzonego od trzynastu miesięcy postępowania sanacyjnego oraz koniecznością zabezpieczenia majątku spółki i interesu wierzycieli.

Pzypomnijmy, ze w spółce Hawe toczy się osobne postępowanie restruktaryzcyjne, którego zarzadcą jest Wojciech Makuć, będący w ostym konflikcie z zarządem Hawe

Co ciekawe, jesienią ubiegłego Radę Wierzycieli Hawe  podjęła decyzji o zmianie zarządcy działającego w spółce w trybie postępowania restrukturyzacyjnego. Wojciecha Makucia miała zastąpić kancelaria PMR Restrukturyzacje. Sąd jednak uchylił tę decyzję.

Podejmując się sanacji Hawe Telekom, przedstawiciel PMR Restrukturyzcje, twierdzili, że traktują to zadanie prestiżowo i odróżnieniu od działań Wojciecha Makucia przychylenie do PMR Restrukturzycje nastawiony był zrząd Hawe. Rada Wierzycieli Hawe Telekom jednak inaczej oceniła podejmowane działania sanacyjne. 


Źródło:

Marek Jaślan

TelkoIn

 http://www.telko.in/rada-wierzycieli-hawe-telekom-nie-chce-juz-pmr-restrukturyzacje

Dodaj komentarz