Powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego

Powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         Raport bieżący nr 4 / 2017         Data sporządzenia: 2017-04-03                     Skrócona nazwa emitenta              ...
read more
Rada Wierzycieli Hawe Telekom nie chce już PMR Restrukturyzacje

Rada Wierzycieli Hawe Telekom nie chce już PMR Restrukturyzacje

Rada Wierzycieli Hawe Telekom, spółki w restrukturyzacji z grupy Hawe,  jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie zarządcy tej spółki. W miejsce PMR Restrukturyzacje Rada Wierzycieli wskazała doradcę restrukturyzacyjnego Wiesława Ostrowskiego. Decy...
read more