Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.05.2017r. wraz z projektami uchwał w związku z obroną Grupy Kapitałowej HAWE przed próbą wrogiego przejęcia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.05.2017r. wraz z projektami uchwał w związku z obroną Grupy Kapitałowej HAWE przed próbą wrogiego przejęcia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           Raport bieżący nr 12 / 2017         Data sporządzenia: 2017-04-29                   Skrócona nazwa emitenta              ...
read more
Mniejszościowi akcjonariusze Hawe chcą by KNF zbadał plan emisji akcji Mediatela

Mniejszościowi akcjonariusze Hawe chcą by KNF zbadał plan emisji akcji Mediatela

Akcjonariusze mniejszościowi Hawe wysyłają dziś pismo do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zbadanie w trybie pilnym, czy subskrypcja prywatna Mediatela nie zagraża obrotowi i bezpieczeństwu akcjonariuszy Hawe zrzeszonych w Porozumieniu Akcjonariuszy Mn...
read more
Opóźnienie publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta

Opóźnienie publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         Raport bieżący nr 11 / 2017         Data sporządzenia: 2017-04-26                     Skrócona nazwa emitenta              ...
read more
Akcjonariusze mniejszościowi Hawe są przeciwni emisji akcji Mediatela

Akcjonariusze mniejszościowi Hawe są przeciwni emisji akcji Mediatela

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) – Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych Hawe S.A., posiadający 9,15% akcji tej spółki, są przeciwni planowanej przez Mediatel – spółkę zależną Hawe – emisj...
read more
Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy

Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         Raport bieżący nr 10 / 2017         Data sporządzenia: 2017-04-26                     Skrócona nazwa emitenta              ...
read more
MEDIATEL: Podjęcie decyzji przez Zarząd HAWE Telekom o utworzeniu rezerwy i dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

MEDIATEL: Podjęcie decyzji przez Zarząd HAWE Telekom o utworzeniu rezerwy i dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

Raport bieżący   Data sporządzenia 2017-04-22 Raport bieżący nr 10/2017 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu   Zarząd Mediatel S.A. („Emitent”) informuje, że...
read more
Oświadczenie PAH

Oświadczenie PAH

Akcjonariusze spółki HAWE S.A. zrzeszeni w  Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych HAWE S.A. posiadający  9,15%  akcji tej spółki, są głęboko zaniepokojeni działaniami Zarządu spółki Mediatel S.A., co do treści komunikatu ogłoszonego w ...
read more
Klub Sympatyków PAH – oferta dla wszystkich drobnych akcjonariuszy

Klub Sympatyków PAH – oferta dla wszystkich drobnych akcjonariuszy

PAH posiada około 9% wszystkich akcji HAWE S.A. z uwagi na uciążliwe obowiązki informacyjne o przekroczeniu kolejnego progu 10% wstrzymujemy dopisywanie nowych członków , których ilość od miesięcy nie uległa zmianie a jedynie sukcesywnie wzrasta ilo...
read more