ORSS obniża ceny dzierżawy ciemnych włókień w podkarpackiej RSS

Urząd Komunikacji Elektronicznej zatwierdził zmodyfikowaną ofertę Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych, operatora infrastruktury podkarpackiej sieci regionalnej.

Modyfikacja Umowy ramowej podkrapckiej RSS polega m.in. na: obniżeniu opłat abonamentowych za usługę dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych oraz zwiększenie opustów lojalnościowych
i wolumenowych.

Po zmianach ceny dzierżawy ciemnych włókien kształtują się na poziomie 100 i 120 za jedno lub parę włókien w relacji szkieletowej i 80 i 100 zł (włókno lub para włókien) w relacji dystrybucyjnej w umowie do 23 miesięcy. Przy dłuższych okresach umowy operatorzy mogą otrzymać opusty od 10 do 25 proc. ORSS przyznaje także opusty w wysokości 10-25 proc., jeśli operator dzierżawi powyżej 50 km włókien.

Według UKE zmiany w cenniku pozytywnie wpłyną na konkurencję i zachęcą operatorów do wykorzystywania usług oferowanych przez ORSS w ramach inwestycji w rozwój sieci dostępowych (m.in. na terenie tzw. białych obszarów, objętych działaniami interwencyjnymi POPC).


TelkoIn Autor: Marek Jaślan

 http://www.telko.in/orss-obniza-ceny-dzierzawy-ciemnym-wlokien-w-podkarpackiej-rss

Dodaj komentarz