HWE Korekta raportu bieżącego nr 59/2016 (RB-59/2016K)

HWE Korekta raportu bieżącego nr 59/2016 (RB-59/2016K)

Zarządca HAWE S.A. (dalej ,,Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w treści raportu 59/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. błędnie wskazano, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wyznaczył na dzień...
read more