ORSS – bezprawne uchwały publikowane 2 dni przed odwieszeniem – nieudolne straszenie

ORSS – bezprawne uchwały publikowane 2 dni przed odwieszeniem – nieudolne straszenie

Przyzwyczajeni do tych wątpliwej jakości zagrywek zwracamy uwagę że oddanie udziałów bezprawnie uchwalone miało już miejsce w lutym 2016 r.:  http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,313317 pół roku później Sąd wyśmiał te szemrane nieudolne próby: http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Sad-oddalil-wniosek-ORSS-o-wpis-do-rejestr...
read more
Linki do ciekawych artykułów

Linki do ciekawych artykułów

27 grudnia 2016 r. – telko.in – Zarządca Hawe o sytuacji w spółce 16 grudnia 2016 r. – telko.in – Nieładne zabawy w uzdrawianie grupy Hawe 16 grudnia 2016 r. – telko.in – Mali akcjonariusze Hawe żądają od zar...
read more
Życzenia dla akcjonariuszy Hawe

Życzenia dla akcjonariuszy Hawe

   
read more
Doręczenie żądania akcjonariuszy reprezentujących 5,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta

Doręczenie żądania akcjonariuszy reprezentujących 5,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           Raport bieżący nr 57 / 2016         Data sporządzenia: 2016-12-21                   Skrócona nazwa emitenta              ...
read more
Zabezpieczony: Nie opublikowany artykuł na łamach Parkietu

Zabezpieczony: Nie opublikowany artykuł na łamach Parkietu

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
read more
Wczoraj został wysłany wniosek dotyczący zwołania Walnego Zebrania Akcjonariuszy

Wczoraj został wysłany wniosek dotyczący zwołania Walnego Zebrania Akcjonariuszy

Wedle inf. uzyskanych od naszych pełnomocników w tym SII żądanie takie zostało wysłane, dokładnie dzień przed upływem dwóch miesięcy działalności porozumienia i w niespełna 8 miesięcy od momentu ogłoszenia zbiórki. My nie rzucamy słów na wia...
read more
KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami B3System, Hawe i Topmedical do 1.01.2017 r

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami B3System, Hawe i Topmedical do 1.01.2017 r

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek B3System, Hawe i Topmedical od 1 grudnia br. do 1 stycznia 2017 r. włącznie, podała Komisja. Wniosek został sk...
read more