Apel akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe

My akcjonariusze Spółki Akcyjnej Hawe prosimy o wsparcie ze strony wszystkich instytucji, mediów oraz innych podmiotów mogących przeciwdziałać nieprawidłowościom i przyczynić się do ratowania Spółki. Jesteśmy drobnymi inwestorami pragnącymi zarabiać i zarazem wspierać polskie firmy. Nasze oszczędności zainwestowaliśmy w akcje Hawe S.A. pragnąc przyczynić się do informatyzacji Kraju. Działaliśmy kierując się przede wszystkim patriotyzmem gospodarczym. Zostaliśmy jednak zmanipulowani wieloma nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kondycji Firmy, perspektyw i planów rozwoju. Obecnie Spółka jest w bardzo trudnej sytuacji, która dokładnie nie jest nam znana.  Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zarządca Sądowy nie informują nas o wielu istotnych sprawach, mimo iż mają taki obowiązek prawny. Od wielu miesięcy nie są publikowane raporty Hawe S.A. kwartalne oraz roczny. W celu obrony przed nieuczciwymi praktykami zawiązaliśmy Porozumienie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe. Posiadamy ponad 5% akcji Spółki i pragniemy ratować Firmę na wszelkie sposoby, dla dobra wszystkich. Nie możemy dopuścić do upadku Hawe S.A. i rozgrabienia bardzo ważnej dla całego Kraju infrastruktury światłowodowej. Byłaby to wielka strata gospodarcza oraz ze względu na strategiczne znaczenie tej technologii, możliwość zaistnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa Państwa.

Obecne działania osób decyzyjnych Hawe S.A. są dla nas niezrozumiałe i bardzo niepokojące. Za symboliczne kwoty Grupa kapitałowa Hawe utraciła pakiety kontrolne w podmiotach, w których do tej pory miała 100% udziałów. Z różnych źródeł dochodzą do nas niesprawdzone jednak bardzo prawdopodobne informacje świadczące o wielu działaniach na szkodę Spółki i akcjonariuszy. Jest wiele wątków, które należałoby wyjaśnić jednak my nie posiadamy takich narzędzi i możliwości. Dlatego prosimy o wsparcie wszystkich, dla których istotne jest ratowanie i rozwój Hawe. Chętnie zawrzemy współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi i innymi inwestorami, dzięki którym stworzymy alternatywny plan rozwoju, wykorzystujący ogromny potencjał Firmy.

Jeśli uda nam się wejść w struktury Hawe to kluczowymi działaniami będą:

  • Zatrzymanie infrastruktury w Spółce
  • Zawarcie partnerskiego i uczciwego dla wszystkich stron układu z wierzycielami
  • Wszczęcie procesów odszkodowawczych dla poszkodowanych oraz karnych wobec firm, które brały udział w procedurze rozkradania majątku Hawe
  • Zapewnienie pełnej transparentności wszystkich procesów i odbudowanie wiarygodności firmy wraz z jej organicznym rozwojem
  • Wnikliwe przeanalizowanie dotychczasowych działań Zarządów i Rad Nadzorczych Spółki, które przyczyniły się do obecnej trudnej sytuacji Hawe, wprowadzenie działań naprawczych oraz wyciągnięcie odpowiedzialności za zaniedbania i nadużycia.

Musimy ratować bardzo ważną i perspektywiczną Firmę zanim będzie za późno. Powiększająca się liczba drobnych inwestorów, chcących przystąpić do naszego porozumienia, utwierdza nas w przekonaniu o słuszności naszych działań.

Pragniemy sprawić by nowoczesne technologie światłowodowe zostały należycie wykorzystane i służyły społeczeństwu znacznej części Kraju. Sieć światłowodowa Grupy Hawe S.A. jest bardzo ważną infrastrukturą niwelującą zapóźnienie technologiczne, zwłaszcza ubogiej części Polski.

 

Z poważaniem

akcjonariusze z Porozumienie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe

Strona www: porozumieniehawe.pl

Kontakt: e-mail nwzahawe@gmail.com

Dodaj komentarz