Apel akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe

Apel akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe

My akcjonariusze Spółki Akcyjnej Hawe prosimy o wsparcie ze strony wszystkich instytucji, mediów oraz innych podmiotów mogących przeciwdziałać nieprawidłowościom i przyczynić się do ratowania Spółki. Jesteśmy drobnymi inwestorami pragnącymi zarabiać i zarazem wspierać polskie firmy. Nasze oszczędności zainwestowaliśmy w akcje...
read more