HAWE SA (54/2016) Złożenie wniosku o zmianę Zarządcy Emitenta

HAWE SA (54/2016) Złożenie wniosku o zmianę Zarządcy Emitenta

Raport bieżący 54/2016 Zarządca HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 listopada 2016 r. powziął od Zarządu HAWE S.A. w restrukturyzacji w osobie Pana Pawła Paluchowskiego informację, że w dniu...
read more