Oddalenie wniosku Województwa Podkarpackiego o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego wobec spółki zależnej od Emitenta – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. w związku z realizacją budowy SSPW woj. Podkarpackiego (RB-53/2016)

Oddalenie wniosku Województwa Podkarpackiego o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego wobec spółki zależnej od Emitenta – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. w związku z realizacją budowy SSPW woj. Podkarpackiego (RB-53/2016)

Raport bieżący Data sporządzenia 2016-11-16 Raport bieżący nr 53/2016 Skrócona nazwa emitenta HAWE Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu Zarządca HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości,...
read more