Wniesienie zażalenia na postanowienie o uchyleniu uchwał Rady Wierzycieli (RB-51/2016)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-04 Skrócona nazwa emitenta HAWE
Temat Wniesienie zażalenia na postanowienie o uchyleniu uchwał Rady Wierzycieli (RB-51/2016)
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarządca HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Emitenta, w dniu 3 listopada 2016 r. pełnomocnik Zarządu Emitenta złożył zażalenie na postanowienie Sędziego Komisarza ustanowionego w postępowaniu sanacyjnym Emitenta o uchyleniu uchwał Rady Wierzycieli z dnia 21 września 2016 roku, tj.: uchwały nr 1/09/2016 dotyczącej odwołania dotychczasowego Zarządcy Emitenta i powołania do pełnienia funkcji Zarządcy Emitenta, spółki pod firmą PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie („PMR”) oraz uchwały nr 2/9/2016 w sprawie udostępnienia spółce PMR dokumentów Emitenta.
O wydaniu przez Sędziego Komisarza postanowienia o uchyleniu uchwał Rady Wierzycieli z dnia 21 września 2016 r., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2016 z dnia 26 października 2016 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta) HAWE Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 00-486 Warszwa (kod pocztowy) (miejscowość) Franciszka Nullo 2 (ulica) (numer) 022 501 55 00 022 501 55 01 (telefon) (fax) info@hawesa.pl www.hawesa.pl (e-mail) (www) 527 23 80 580 015197353 (NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2016-11-04 Wojciech Makuć Zarządca

Link do raportu – hawe-raport-51

Dodaj komentarz