Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania wywołanego wnioskiem o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-50/2016)

Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania wywołanego wnioskiem o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-50/2016)

HAWE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 50 / 2016 Data sporządzenia: 2016-11-01 Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania wywołanego wnioskiem o ogłoszenie upadłości Emitenta (RB-50/2016) Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne....
read more