Będzie nas wspierało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Będzie nas wspierało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Już wkrótce Porozumienie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe otrzyma duże wsparcie. W działaniach wymagających dużej wiedzy prawnej i doświadczenia nasze porozumienie będzie reprezentowane przez specjalistów Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Obecnie trwają ostatnie przygotowania i plany dotyczące obszarów działania. Już w pr...
read more
Drobni akcjonariusze walczą o Hawe. Oto ich apel.

Drobni akcjonariusze walczą o Hawe. Oto ich apel.

Drobni akcjonariusze walczą o Hawe. Oto ich apel. Taki tytuł ma artykuł pana Adama Torchały z portalu Bankier.pl. Bardzo dziękujemy za powyższą publikację z załączonym naszego apelu. Poniżej fragment tego tekstu. Gwałtowny spadek rynkowej wartośc...
read more
Apel akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe

Apel akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe

My akcjonariusze Spółki Akcyjnej Hawe prosimy o wsparcie ze strony wszystkich instytucji, mediów oraz innych podmiotów mogących przeciwdziałać nieprawidłowościom i przyczynić się do ratowania Spółki. Jesteśmy drobnymi inwestorami pragnącymi zara...
read more
HAWE SA (54/2016) Złożenie wniosku o zmianę Zarządcy Emitenta

HAWE SA (54/2016) Złożenie wniosku o zmianę Zarządcy Emitenta

Raport bieżący 54/2016 Zarządca HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 listopada 2016 r. powziął od Zarządu HAWE S.A. w restrukturyzacji w osobie Pana Pawła Paluchowsk...
read more
Uwaga! Możliwy wykup przymusowy!

Uwaga! Możliwy wykup przymusowy!

Po ogłoszeniu żądania sprzedaży w drodze przymusowego wykupu sprzedaż odbywa się bez jakiegokolwiek udziału akcjonariusza – może nawet nic nie wiedzieć o fakcie uruchomienia procedury i ze zdziwieniem stwierdzić na rachunku inwestycyjnym środk...
read more
Oddalenie wniosku Województwa Podkarpackiego o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego wobec spółki zależnej od Emitenta – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. w związku z realizacją budowy SSPW woj. Podkarpackiego (RB-53/2016)

Oddalenie wniosku Województwa Podkarpackiego o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego wobec spółki zależnej od Emitenta – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. w związku z realizacją budowy SSPW woj. Podkarpackiego (RB-53/2016)

Raport bieżący Data sporządzenia 2016-11-16 Raport bieżący nr 53/2016 Skrócona nazwa emitenta HAWE Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu Zarządca HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (&#8222...
read more
Skonsolidowany raport kwartalny Mediatel

Skonsolidowany raport kwartalny Mediatel

Spis tresci: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Znaleziono 1 załącznik 2016.09_SSF_GK_MTL_SA_I_W.PDF Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA...
read more
Aktualizacja informacji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta (RB-52/2216)

Aktualizacja informacji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta (RB-52/2216)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         Raport bieżący nr 52 / 2016         Data sporządzenia: 2016-11-09                     Skrócona nazwa emitenta              ...
read more