Informacja o złożeniu przez Zarząd zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego (RB-47/2016)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
Raport bieżący nr 47 / 2016      
  Data sporządzenia: 2016-10-22                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  HAWE  
   
Temat
Informacja o złożeniu przez Zarząd zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego _RB-47/2016_
 –
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 –
Treść raportu:
HAWE S.A. _dalej „Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości, że Zarządca uzyskał od Zarządu Spółki informację o złożeniu przez Zarząd Spółki w dniu 21 października 2016 roku zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki. W informacji przekazanej przez Zarząd nie zostały wskazane podstawy zażalenia oraz ich uzasadnienie.
O wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółka informowała w reporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 04 lipca 2016 roku.
O zamiarze złożenia przez Zarząd zażalenia na powyższe postanowienie Sądu Rejonowego Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 39/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_.

Źródło: Bankier.pl
http://www.bankier.pl/wiadomosc/HAWE-Informacja-o-zlozeniu-przez-Zarzad-zazalenia-na-postanowienie-o-umorzeniu-postepowania-sanacyjnego-RB-47-2016-7481933.html
5b36834aafc8143919a62c859e647ab3

GPW – komunikaty spółek (ESPI)

Dodaj komentarz